Wybrane projekty


 • Projekty stałej organizacji ruchu wraz z projektami sygnalizacji świetlnych w ramach zadania „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną  w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego  – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia” zadanie 1.3
 •   Projekt stałej organizacji ruchu  w ramach zadania „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągupl. Żołnierza - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” zadanie 1.3
 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika”
 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja ulicy Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Brodzińskiego – Wandy - Wróblewskiego”
 • Opracowanie koncepcji drogowej dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowych  z drogami w ciągu ulic: Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej na terenie Miasta Szczecin
 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Zmiana programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach                       w ciągu ul. Szczecińskiej w związku z budową ronda ZCP w Stargardzie
 • Analiza optymalizacji działań w celu minimalizacji utrudnień na czas wzmożonych robót drogowych w Stargardzie,
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach przebudowy ulic Niemierzyńska, Arkońska, Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – ETAP III
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach zadania  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin,
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemnik (6,9 km),
 • Projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowa ulicy Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia”,
 • Projekty stałych organizacji ruchu na kompleksach wojskowych (np. Szczecin, Stargard, Choszczno, Świnoujście, Łask, Świdwin, Mrzeżyno, Koszalin, Dziwnów)
 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Hangarowa - Struga - Gryfińska w Szczecinie
 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Obotrycka - Bogumińska - Hoża w Szczecinie
 • Projekty sygnalizacji świetlnych wraz z projektem stałej organizacji ruchu  w ramach budowy drogi rowerowej w ciagu Al. Wojska Polskiego w Szczecinie (8 skrzyżowań, koordynacja akomodacyjna, priorytet dla tramwajów)
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Szczecinie,
 • Koncepcje przebudowy ulicy Piłsudskiego w Policach
 • Analiza komunikacyjna i prognoza ruchu na potrzeby przebudowy ulicy Południowej, Ronda im. Hermana Hakena i ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie,
 • Projekt acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Dąbrowskiego – Kościuszki w Ełku
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla projektu „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Pocztowej w Legnicy – droga krajowa nr
 • Pomiary ruchu wraz z analizą i mikrosymulacjami ruchu w związku z zamknięciem odcinka ulicy Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
 • Projekty akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 6 w Płotach i Glewicach.
 • Projekt sygnalizacji świetlnych w ramach projektu Trasy Północnej w Szczecinie
 • Projekt akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńska – Dobra – Warzywna w Gorzowie Wlkp.
 •  Audyt brd przejść dla pieszych w Policach
 • Audyt brd ulicy Topolowej w Mierzynie