Wybrane projekty


 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Hangarowa - Struga - Gryfińska w Szczecinie
 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Obotrycka - Bogumińska - Hoża w Szczecinie
 • Projekty sygnalizacji świetlnych w ramach budowy drogi rowerowej w ciagu Al. Wojska Polskiego w Szczecinie (8 skrzyżowań, koordynacja akomodacyjna, priorutet dla tramwajów)
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Szczecinie,
 • Koncepcje przebudowy ulicy Piłsudskiego w Policach
 • Analiza komunikacyjna i prognoza ruchu na potrzeby przebudowy ulicy Południowej, Ronda im. Hermana Hakena i ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie,
 • Projekt acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Dąbrowskiego – Kościuszki w Ełku
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla projektu „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Pocztowej w Legnicy – droga krajowa nr
 • Pomiary ruchu wraz z analizą i mikrosymulacjami ruchu w związku z zamknięciem odcinka ulicy Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
 • Projekty akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 6 w Płotach i Glewicach.
 • Projekt sygnalizacji świetlnych w ramach projektu Trasy Północnej w Szczecinie
 • Projekt akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńska – Dobra – Warzywna w Gorzowie Wlkp.
 •  Audyt brd przejść dla pieszych w Policach
 • Audyt brd ulicy Topolowej w Mierzynie