Wykonujemy

 • analizy przejezdności,
 • automatyczne pomiary natężenia ruchu,
 • pomiary i badania prędkości,
 • badania parkowania,
 • prognozy i modele ruchu drogowego,
 • mikrosymulacje komputerowe do analiz rozwiązań układów drogowych i sterowania ruchem,
 • analizy przepustowości skrzyżowań, w tym zespołów skrzyżowań,
 • analizy komunikacyjne,
 • analizy programów sygnalizacji świetlnych, w tym testowanie algorytmów sterowania,
 • analizy i rozkłady statystyczne parametrów ruchu drogowego.

W swojej pracy wykorzystujemy oprogramowanie specjalistyczne:

 • Vissim - program do tworzenia mikrosymulacji ruchu drogowego wraz z symulacją pracy sygnalizacji akomodacyjnych
 • Visum - program do analiz komunikacyjnych, prognoz i modeli ruchu drogowego,
 • Lisa+ - program do projektowania sygnalizacji świetlnych
 • Autoturn 3D Pro - program do analiz przejezdności, analiz widoczności pojazdów
 • Transyt 15 - program do optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnych
 • Junctions 9 - (Arcady, Picady) - program do analiz przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji i rond, w tym minirond i rond turbinowych (HCM-2010)
 • GACad - progamny do organizacji ruchu, obliczeń przepustowości i warunków ruchu, projektowania sygnalizacji świetlnych
 • BricsCAD - program do pracy w środowisku CAD
 • Kartogram - program do tworzenia kartogramów natężenia ruchu drogowego i zarządzania pomiarami ruchu.