Pomiary ruch dostarczają podstawowych danych do analiz, prac projektowych i zarządzania ruchem.

Są niezbędne w prawidłowym podejmowaniu decyzji podczas planowania, projektowania i zarządzania tystemami transportowymi i infrastrukturą drogową.

Prawidłowe wymiarowanie obiektów drogowych, w tym:

 • wybór typu przekroju poprzecznego,
 • wybór typu skrzyżowania,
 • liczba pasów ruchu,
 • organizacja ruchu,
 • wymiarowanie urządzeń dla pieszych i rowerzystów,
 • projektowanie i optymalizowanie sterowania ruchem,
 • badania ruchu 
nie jest możliwe bez znajomości ruchu oraz praw rządzących tym ruchem.

Oferujemy wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego motodą wideo przy pomocy kamer, umożliwiający pomiar ciągły nawet do24h.

Zalety pomiarów metodą wideo:
 • wykorzystanie kamer wideo minimalizuje liczbę obserwatorów. Jedna osoba odtworza film i dokonuje analizy pomiarów,
 • opracowania dokładnych wyników. Analiza wyników jest prowadzona po nagraniu filmu,
 • brak wpływu warunków atmosferycznych na proces prowadzenia pomiarów,
 • w przypadku rozległych skrzyżowań możliwośc montażu wielu kamer,
 • łatwiejszy pomiar na rondach,
 • możliwość prowadzenia badań konflitków ruchowych w analizach brd.
Wykonujemy pomiary :
 • w przekrojach,
 • na skrzyżówaniach,
 • na chodnikach i drogach rowerowych,
 • na przejazdach kolejowych.
W ramach pomiarów dokonujemy klasyfikacji pojazdów (osobowe, dostawcze, autobusy, ciężarowe, ciężarowe z przyczepą, motory, ciągniki, rowery, piesi, inne (specjalne)).

Wynikiem pomiarów natężenia ruchu są:
 • tabele w wynikami natężeń ruchu z podziałem na interwały 15-minutowe (lub inne w zależności od wymagań zamawiającego),
 • wykresy zmienności ruchu relacji z podziałem na poszczególne wloty, lub kierunki (przekroje),
 • wyznaczenie godzin szczytów komunikacyjnych,
 • kartogramy natężenia ruchu.